top of page

Wat kunt u doen?

Stichting Kasteelhoeve is een particulier initiatief. Vanuit betrokkenheid bij mensen in onze maatschappij die pech hebben, maar ook vanuit de overtuiging van het belang van een zinvolle dagbesteding, zetten

Frank Kompier, Rob van Reisen en Angéliquè de Regt zich in voor de Stichting Kasteelhoeve.

 

De Stichting heeft voor ogen de faciliteiten en doorontwikkeling van de Kasteelhoeve te ondersteunen. Hiervoor is zij geheel afhankelijk van sponsoring, schenkingen, subsidies en vrijwillige inzet. Wilt u een bijdrage doen voor de Kasteelhoeve? Heel graag!

Voor de financiering van de inrichting van de moestuin, gereedschap, hulpmiddelen voor begeleiding van deelnemers en verbetering van de verblijfsruimte hebben wij steun nodig. Dit kunnen zowel concrete middelen zijn als financiën. Maar ook vrijwilligerswerk bij de dagbesteding is hartelijk welkom. Deelnemers en vrijwilligers werken de komende maanden aan de werkplaats en kruiden- & moestuin. Hiervoor is nog materiaal noodzakelijk. 

 

Uiteraard is Stichting Kasteelhoeve graag bereid u meer te vertellen over de Kasteelhoeve en haar bijdrage aan het prachtige Landgoed Keukenhof èn de maatschappij.

Neem gerust contact op met Angéliquè de Regt, 0654683375

 

Stichting Kasteelhoeve heeft de ANBI status. Dit betekent dat er belastingvoordelen mogelijk zijn bij schenkingen.

 

Mocht u een financiële bijdrage willen doen, onderstaand het bankrekeningnummer van Stichting Kasteelhoeve.

NL15 RABO 0192 3800 79 t.n.v. Stichting Kasteelhoeve.

Graag onder vermelding van uw naam en telefoonnummer, zodat wij u kunnen laten weten waar we uw donatie aan besteden.

Alvast hartelijk bedankt!

 

 

 

 

 

 

bottom of page