Stichting Kasteelhoeve is een burgerinitiatief en heeft als doel kwetsbare mensen te ondersteunen daar waar (nog) geen sprake is van zelfstandige deelname aan de samenleving, of hen die zich hierin willen doorontwikkelen.

 

Stichting Kasteelhoeve heeft de samenwerking gezocht met

Landgoed Keukenhof en ’s Heeren Loo, zorgaanbieder voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Dit heeft geresulteerd in een partnerschap.

 

Stichting Kasteelhoeve zet zich in voor de faciliteiten en doorontwikkeling van de Kasteelhoeve. ’s Heeren Loo ondersteunt en begeleidt de deelnemers. Deze ondersteuning en begeleiding vinden eveneens plaats op de unieke en karakteristieke locatie Landgoed Keukenhof die hiervoor ruimte beschikbaar stelt.

 

Het bestuur van de de Stichting Kasteelhoeve bestaat uit Angéliquè de Regt (voorzitter), Frank Kompier (secretaris) en Rob van Reisen (penningmeester).

 

Aan de linkerzijde van deze pagina staan ons beleidsplan en de jaarrekening van 2016.

 

 

                                                   beleidsdocument

                                                      Kasteelhoeve

jaarrekening 2016