top of page

beleidsdocumen 2020-2021

Stichting Kasteelhoeve is een burgerinitiatief en heeft als doel kwetsbare mensen te ondersteunen daar waar (nog) geen sprake is van zelfstandige deelname aan de samenleving, of hen die zich hierin willen doorontwikkelen.

 

Stichting Kasteelhoeve heeft de samenwerking gezocht met

Landgoed Keukenhof en ’s Heeren Loo, zorgaanbieder voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Dit heeft geresulteerd in een partnerschap.

 

Stichting Kasteelhoeve zet zich in voor de faciliteiten en doorontwikkeling van de Kasteelhoeve. ’s Heeren Loo ondersteunt en begeleidt de deelnemers. Deze ondersteuning en begeleiding vinden eveneens plaats op de unieke en karakteristieke locatie Landgoed Keukenhof die hiervoor ruimte beschikbaar stelt.

 

Het bestuur van de de Stichting Kasteelhoeve bestaat uit Angéliquè de Regt (voorzitter), Frank Kompier (secretaris) en Rob van Reisen (penningmeester).

Aan de linkerkant van deze website kunt u drie documenten raadplegen:

- een document over ons beleid voor 2020-2021, een beschrijving van de financiën, het beloningsbeleid en de resultaten 2018-2019;

- onze jaarrekening 2019;

- en de balans. 

 

 

jaarrekening 2021

balans 2021

bottom of page